Recensământul general agricol 10 mai - 31 iulie 2021

În intervalul 10 mai 2021 - 31 iulie 2021 se efectuează colectarea datelor pentru RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL.

Primaria Pucioasa Recensământul general  agricol  10 mai - 31 iulie 2021

Recensământul general agricol 10 mai - 31 iulie 2021

În intervalul 10 mai 2021 - 31 iulie 2021 se efectuează colectarea datelor pentru RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL.

Colectarea datelor pentru RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL se face prin interviu față în față cu capul/șeful exploatației agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informațiile solicitate. Datele vor fi înregistrate electronic utilizând o aplicație IT de colectare a datelor (chestionar electronic) instalată pe un echipament IT portabil (tabletă).

Personalul de recensământ din teritoriu este format din RECENZORI. Aceștia realizează interviul la fiecare exploatare agricolă și completează cu date și informații chestionarul electronic.

Precizăm că recenzorii, în cazul orașului Pucioasa, în majoritate sunt funcționari publici din cadrul Primăriei orașului Pucioasa, care pot fi identificați pe baza legitimației de recenzor.

Potrivit art. 18, alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 pe toată perioada de recenzare şi după încetarea activităţii, personalul de recensământ din teritoriu şi personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă conform art. 21, precum şi membrii structurilor de lucru sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor individuale înscrise în chestionarul de recensământ sau în baza de date.

Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidențiale și sunt utilizate numai în scopuri statistice.

Obiectivul RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL este acela de a asigura date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.

Vă adresam rugămintea de a colabora cu personalul de recensământ și de a furniza datele necesare pentru completarea chestionarului de recensământ.