Compartimente si Birouri

Cabinet Primar

Compartiment Registrul Agricol

Serviciul Administrație Locală

Biroul Buget Contabilitate

Compartiment Salarizare

Biroul Venituri

Compartiment Administrare Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari

Compartiment Secretariat Protocol

Compartiment Centrul de Informare și Consiliere a Cetățenilor, Informații Clasificate

Compartiment Informatică

Compartiment Administrativ

Compartiment Achiziții Publice

Serviciul Dezvoltare

Compartiment Investiții și Management Proiecte

Compartiment Audit Intern

Compartiment Personal, Resurse Umane

Compartiment Protecție Civilă, PSI

Compartiment Juridic, Urmarire Debite, Arhiva

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Compartiment Cadastru, Protecția mediului și Gestionare Deșeuri

Compartiment Administrare Patrimoniu

Compartiment Transport Public Local și Control Comercial, Autoritate de Autorizare

Compartiment Lucrări Edilitare și Spații Verzi

Compartiment Piață și Obor

Direcția de Asistență Socială

Compartiment Intern de Prevenire și Protecție

Compartiment Bibliotecă

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Serviciul Poliția Locală