Lista cuprinzand cadourile primite potrivit Lg. nr. 251/2004